Profil

Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí
Autorizovaný stavitel.
Odhadce nemovitostí.